Blijf op de hoogte

Abonneer u vrijblijvend op de nieuwsbrief van Dillen bvba.


Dillen bvba verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle ingevoerde gegevens op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Meer informatie betreffende de bescherming van uw privacy vindt u op http://privacy.fgov.be.